گفتگويي خواندني ساده و صميمي  با علي کاري جعفري از جانبازان دفاع مقدس

گفتگويي خواندني ساده و صميمي با علي کاري جعفري از جانبازان دفاع مقدس

اگرچه ما از قافله شهدا جا مانديم اما بودن ترکش‌ها در بدنم تلنگري است که از مسير شهدا  خارج نشويم   گفتگويي خواندني ساده و صميمي  با علي کاري جعفري از جانبازان دفاع مقدس   مسير حرکت مذهبي و انقلابي…