نشست هم‌انديشي کميته ورزشي ايثارگران با حضور مدير تربيت‌بدني دانشگاه

نشست هم‌انديشي کميته ورزشي ايثارگران با حضور مدير تربيت‌بدني دانشگاه

این جلسه با حضور دکتر پور غريب مدير تربيت‌بدني، دکتر پورمحمديان مدير ستاد شاهد دانشگاه، دکتر حجازي، دکتر ديرنده، شعبان نيا، سالاريان زاده، شهبازي، حاتمي و دکتر مقيمي مدير امور ايثارگران روز يکشنبه ۱۰ تير‌ماه ۱۳۹۷ در د فتر امور…