گفتگو باجانباز و آزاده سرافراز ابراهیم شعبانی کارمند بیمارستان شریعتی

گفتگو باجانباز و آزاده سرافراز ابراهیم شعبانی کارمند بیمارستان شریعتی

شعبانی گفت: جوان‌ها و دوستان بدانند، با خون‌دل‌ها به اینجا رسیدیم حفظ انقلاب اسلامی یک امتحان الهی است. در این شرایط حساس به تبعیت از فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی اهتمام جدی داشته باشیم. لطفاً خودتان را معرفی فرمانید: ابراهیم شعبانی…