میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

  آی آسمان! مبارک بادت این روز و همه روز چه هدیه‌ای آورده‌ای خاک‌نشینان مفلوک را؟ این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است ایام به کام، ای درخت نبوت، طوبای صداقت! شاخه‌هایت پربار که امروز گل