دفتر امور ایثارگران این بار با دکتر مریم مدرسی رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس و عضو هیئت‌علمی دانشکده پرستاری به گفتگو نشست.

دفتر امور ایثارگران این بار با دکتر مریم مدرسی رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس و عضو هیئت‌علمی دانشکده پرستاری به گفتگو نشست.

  آرام و بامتانت، ساده و صمیمی از خاطرات آن روزها می‌گوید: مریم مدرسی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس، عضو هیئت‌علمی دانشکده پرستاری و پژوهشگر مرکز تحقیقات مراقبتی پرستاری مامایی گفت علت حضور زنان را می‌توان در خودباوری

  بیمه درمان تکمیلی ایثارگران معزز  تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۳۰  بسمه‌تعالی به استحضار ایثارگران معزز دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌رساند، بیمه درمان تکمیلی ایثارگران محترم توسط دانشگاه با بیمه دی منعقد گردید؛ و مراحل اداری و ثبت سیستمی آن در حال

کسب دو مدال طلا، چهار مدال نقره و یک برنز در دومین المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت

کسب دو مدال طلا، چهار مدال نقره و یک برنز در دومین المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت

تیم شنای کارکنان و اعضای هیئت‌علمی جانباز و معلول دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره و تیم تیراندازی نیز موفق به کسب ۲ مدال نقره و یک برنز در دومین المپیاد ورزشی