جلسه کمیته آموزش و پژوهش با موضوع بررسی اولویتهای پژوهشی دردفتر امور ایثارگران دانشگاه برگزار شد

مدیر امور ایثارگران گفت: کم نیستند افراد علاقه‌مند که حاضرند بدون هیچ چشم‌داشتی در حیطه‌های پژوهشی مربوط به ایثارگران فعالیت کنند.
به گزارش روابط عمومی دفترامورایثارگران دانشگاه جلسه‌ی کمیته‌ی آموزش و پژوهش با حضوراعضاء کمیته در دفتر امور ایثارگران برگزار شد .
در ابتدا مدیر امور ایثارگران در مورد پیگیری تأسیس مرکز تحقیقات و سلامت ایثارگران گزارشی ارائه دادو به حیطه‌های پژوهشی و اولویت‌های پژوهشی در هر حیطه اشاره کرد…
وی گفت: توانمندسازی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و سـلامت (جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی) حیطه‌هایی است که موردتوجه است سپس توضیحاتی در مورد هر یک از اولویت‌ها بیان نمود در. اولویت های پژوهشی در حیطه توانمندسازی تدوین، طراحی و ارزیابی شاخص‌های توانمندسازی ایثارگران و ارائه راهکارهای ارتقاء توانمندی‌ها، بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت‌های نخبگان ایثارگر در زمینه‌های مختلف، بررسی میزان جذب هیئت‌علمی شاهد و ایثارگر در راستای اجرای برنامه ششم توسعه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در گسترش ورزش و شناسایی اولویت‌های ورزشی برحسب میزان اثربخشی بر سلامت ایثارگران بررسی مسائل و مشکلات اشتغال ایثارگران همچنین اولویت‌های پژوهشی در حیطه سبک زندگی اسلامی ایرانی، پایش سلامت اجتماعی ایثارگران و راهکارهای ارتقای ارزیابی و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه ایثارگری، تحلیل و مقایسه سبک زندگی ایثارگران با معیارهای اسلامی- ایرانی و در مرحله بعد ارزیابی و ارتقای شادکامی در جامعه ایثارگری، بررسی تأثیر اردوهای زیارتی و سیاحتی – اوقات فراغت-در ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها رضایت سنجی جامعه ایثارگری از خدمات و در بحث اولویت‌های پژوهشی در حیطه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی اثربخشی یادواره‌ها و مراسم شهدا و ایثارگران بر ایثارگران و جامعه، بررسی و تبیین مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و پایداری و ارتقای آن در راهبردها برنامه‌ها، گفتمان سازی فرهنگ جهاد و ایثار و شهادت با رویکرد مدیریت جهادی بررسی زمینه‌های افزایش مشارکت‌های عمومی در استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. همچنین بحث مطالعات نظام پژوهش‌های مشارکتی مبتنی بر جامعه، تولید و به‌کارگیری راهنماها و پروتکل‌های درمانی، مطالعات علوم پایه، بالینی، اپیدمیولوژیک در بهبود روش‌های تشخیصی و درمانی و اندازه‌گیری عملکرد و سلامت و ازکارافتادگی، ارزیابی شاخص‌های سلامت در جامعه ‌ایثارگری (اجتماعی، روانی، جسمانی)، ارزیابی ابعاد کیفیت در خدمات سلامت و بهبود آن.
دکتر مقیمی اظهار داشت: قطعاً حیطه‌های دیگری نیز وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیردو کم نیستند افراد علاقه‌مند که حاضرند بدون هیچ چشم‌داشتی در این مسیر کمک کنند.
در ادامه دکتر نخستین انصاری عضو هیئت‌علمی دانشکده توان‌بخشی گفت: اگر کار به‌صورت مشارکتی باشد و با مراکز دیگر تحقیقاتی تعامل برقرار شود می‌توانیم زودتر به اهدافمان برسیم و از طرفی ازنظر مالی و سطح مطالعاتی پیشتاز خواهیم شد.
دکتر احمدی دبیر کمیته آموزش و پژوهش پیشنهاد کرد موضوع تحقیقات بیشتر درزمینهٔ ی رضایت‌مندی ایثارگران موردتوجه قرار گیرد و تا کید کرد که کار از ماه آینده شروع شود و برنامه‌ریزی سریع صورت بگیرد.
دکتر نوروزی مدیر فوق‌برنامه معاونت دانشجویی یکی دیگر از اعضای این کمیته گفت: سعی شود کار بیشتر با نگاه پژوهشی باشد تا خدماتی و برای شروع کار در گام اول عنوان پژوهش تعریف سپس بحث سلامت ایثارگران همچنین بررسی غربالگری سلامت ایثارگران ازنظر روحی و اجتماعی و جسمی می‌تواند شروع خوبی باشد تلاش شودکه از یک کار پژوهشی چندین مقاله استخراج شود.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در ادامه ضمن تأکید بر سلامت ایثارگران گفت: به نظرم جشنواره خود مراقبتی از یک ساختار بسیار خوبی برخوردار است و به ما کمک می‌کند تا در بحث درمان، آموزش و سبک زندگی زودتر به اهدافمان نزدیک سازد و از طرفی این برنامه‌ها بیشتر اهداف کاربردی دارد و اثرش بیشتر می‌ماند و این‌که روی خروجی‌ها، سیاست‌گذاری بیشتری شود تا بتوانیم سطح سلامت ایثارگران ارتقاء داده شود…
در جمع‌بندی جلسه مقرر شد از بین اولویت‌های ذکرشده پروپوزال طرح رضایت‌مندی ایثارگران، پروتکل‌های درمانی و آموزشی و سلامت ایثارگران تهیه و در جلسه بعد موردبررسی قرار گیرد

mahdavifar

Next Post

با حضورمسئولان دانشگاه از ورزشکاران ایثارگر مدال آور تجلیل شد.

د جولای 29 , 2019
  به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران این جلسه روز سه‌شنبه اول مرداد ۹۸ با حضور دکتر مصطفی محقق، مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران، دکتر هادی موسوی، مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگر، دکتر محمدحسین پورغریب شاهی، مدیر تربیت‌بدنی، دکتر احسان مقیمی مدیر امور ایثارگران، دکتر خورشید […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا