Home » اخبار » عیادت مدیر امور ایثارگران از فرزند شهید اصغر حصاری

عیادت مدیر امور ایثارگران از فرزند شهید اصغر حصاری


دکتراحسان مقیمی از فراز حصاری فرزند شهید اصغر حصاری در بیمارستان سیناعیادت کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران دکتر مقیمی مدیر امور ایثارگران، سه‌شنبه ۲۱ آبان ماه با حضور در بیمارستان سینا از دکتر فراز حصاری فرزند شهید اصغر حصاری عیادت کرد در این دیدار مهندس حمیدرضا ذاکری جانباز دوران دفاع مقدس و رابط ایثارگران در بیمارستان سینا  و مهندس منصور سرلک  فرزند شهید از کارکنان بیمارستان سیناحضور داشتند.
دکتر مقیمی از نزدیک در جریان سیر درمان دکتر حصاری قرار گرفت. وی ضمن تشکر از مسئولین بیمارستان به خاطر خدمت صادقانه به بیماران وخصوصا دکتر حصاری به‌طور ویژه از همسر دکتر حصاری که در این مدت شبانه‌روز از ایشان مراقبت کرده قدرانی  سپس برای ایشان و بیماران آرزوی سلامتی کرد.
توضیح اینکه دکتر حصاری فرزند شهید اصغر حصاری چندین سال است که دراورژانس  بیمارستان سینا به بیماران خدمت‌رسانی
می کندوی هفته گذشته به دلیل سرگیجه زمین می خوردو متعاقب آن دچار شکستگی جمجمه می‌شود و بلافاصله در بیمارستان بستری‌ و تحت درمان قرار می‌گیرد.
خبر: زهرا اسماعیلی
عکاس: علی گل محمدی

Comments are closed.

پرسش کنید