Home » اخبار » چهارمین جلسه ی آموزش وپژوهش با حضور مدیر امور ایثارگران و اعضای کمیته آموزش و پزوهش برگزار شد

چهارمین جلسه ی آموزش وپژوهش با حضور مدیر امور ایثارگران و اعضای کمیته آموزش و پزوهش برگزار شد

این نشست به‌منظور بررسی پروپوزال طرح‌های تحقیقاتی اولویت‌بندی شده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران این جلسه روز گذشته با حضور دکتر سید ناصر عمادی، دکتر احسان مقیمی، دکتر مهدی نوروزی، دکتر احسان پورمحمدیان، در دفتر امور ایثارگران برقرار شد.

ابتدا مدیر امور ایثارگران ضمن خیرمقدم به حاضرین گزارشی از روند پیگیری کار مرکز تحقیقات سلامت ایثارگران و آسیب دیدگان جنگ ارائه داد  و بر اولویت‌های پژوهشی که در جلسات قبلی مشخص‌شده بود  تأکید کرد. سپس اعضای کمیته آموزش و پژوهش پروپوزال طرح‌های پیشنهادی را موردبررسی قراردادند.

طرح اول -آگاهی و نگرش عملکرد ایثارگران دانشگاه درباره خود مراقبتی در سال ۹۸ این طرح بر خود مراقبتی که یکی از اساسی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای سلامتی افراد هست تأکید دارد .
در ادامه این نشست طرح ر ضایت سنجی از سلامت ایثارگران و همچنین میزان رضایت‌مندی افراد، مور بحث ۰(قرار )گرفت که هریک از اعضا نظرات خود را در این زمینه ارائه دادند.
دکتر مقیمی و اعضای کمیته آموزش و پژوهش در مورد طرح سوم که وضعیت سلامتی ایثارگران جنگ تحمیلی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران را با گروه کنترل مقایسه می‌کند دیدگاه‌های خود را بیان کردند در این طرح میزان شیوع بیماری‌ها در شاغلین ایثارگر (افراد مواجه با جنگ) با افراد گروه کنترل موردبررسی قرارمی گیرد.
در پایان مقرر شد پروپوزال نهایی بعد از تکمیل توسط اعضای کمیته‌ی آموزش و پژوهش ایثارگران مورد تصویب نهائی و در ادامه  به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود.
خبر: زهرااسماعیلی
عکس: علی گلمحمدی

 

 

Comments are closed.

پرسش کنید