Home » اخبار » کنترل از راه دور چشمی

کنترل از راه دور چشمی

سیستم کنترلی تحت وب وجود دارد که از طریق آن می توانیم با چشممان تلوزیون را کنترل کنیم. دستگاه Xfinity x1 برای کمک به معلولین حرکتی و افراد کم توان برنامه ریزی شده. این سیستم با دستگاه ستاپ باکس comcast و سایر نرم افزار هایی که قادر به درک حرکات چشم هستند می تواند همگام و سازگار شود.
به طور مثال می توان ضبط و جست و جو برنامه و نیز تعویض کانال تلوزیون را با یک نگاه به دگمه های مربوطه انجام داد.
شرکت های بزرگ نیز برنامه های مشابهی برای ارائه خدمات در دستور کار خود دارند.

Comments are closed.

پرسش کنید