اعضای کمیته امور ورزشی ایثارگران

شرح وظایف:

  • طراحی و تدوین برنامه های راهبردی ورزش ایثارگران در دانشگاه.
  • برنامه ریزی در جهت توسعه و گسترش ورزش ایثارگران در دو بعد همگانی و قهرمانی.
  • سیاست گذاری و ترویج فعالیت های ورزشی و حرکتی در راستای نهادینه نمودن ورزش ایثارگران دانشگاه.
  • برنامه ریزی در جهت برگزاری دوره های مختلف آموزشی در رشته های مختلف ورزش ایثارگران.
  • برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های تفریحی و ورزشی برای ایثارگران و خانواده محترمشان.
  • ارتباط با مجامع ورزشی دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توجه به ورزش ایثارگران دانشگاه.

 

اعضای کمیته : 

 

آقای ابوالفضل سالاریان زاده

رزمنده و جانباز کارشناس ارشد درمانی بیمارستان امام خمینی

ایمیل salarian_a@yahoo.com

خانم فهیمه باقری

فرزند شهید کارشناس امور دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

ایمیل nazanin7746@yahoo.com 

خانم لیلا حاتمی

خواهر شهید کارشناس ارشد تربیت بدنی

ایمیل hatami_gil@yahoo.com

دکترعلی رضا همتی

رزمنده عضوهئیت علمی دانشگاه ومشاور اجرایی معاونت بین الملل

ایمیل hemmati@tums.ac.ir

دکتراحسان پورمحمدیان

جانباز و رزمنده مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دارای دکترای عمومی

ایمیل drepmr@gmail.com

دکترحامد شفارودی

دکترا فارماکولوژی دانشکده داروسازی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه

ایمیل

دکترعلی دیرنده

جانباز و رزمنده رییس انجمن فوتبال دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل Alidirande1346@gmail.com

آقای رحمان شعبان نیا

رزمنده مدیرمرکز تصویر برداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی کارشناس ارشد ادبیات

ایمیل rhamanshabania.gml@gmail.com

 

mahdavifar

Next Post

دانستنیهای حقوقی - بخش اول

د ژانویه 20 , 2020
انواع اسناد مالکیت: ۱- غیر منقول: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.(ماده ۱۲ قانون مدنی) […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا