رابطین دانشکده ها

آقای علی نجفی – رابط دانشکده پزشکی

دکترا کتابداری

تلفن ۶۴۰۵۳۳۳۰

 anajafi@tums.ac.ir

خانم مر ضیه آقارضی – رابط دانشکده داروسازی

لیسانس فرزند شهید

تلفن ۶۶۴۸۲۷۰۱

Marzieh.agharazi@yahoo.com 

دکتر مسعود خسروانی

رابط دانشکده فن آوری نوین

دکترای تخصصی فرزند شهید

تلفن ۸۸۹۹۱۱۱۸ masoodkhosravani@yahoo.com

خانم فهیمه باقری – رابط دانشکده دندانپزشکی

کارشناس ارشد فرزند شهید

تلفن ۸۸۰۱۴۰۳۹ nazanin7746@yahoo.com 

آقای سلیمانی – رابط دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد مدرس فناوری اطلاعات soleimanip@yahoo.com

آقای روح اله سفیدکار- رابط دانشکده پرستاری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن ۶۱۰۵۴۱۳۹

 sruholah@yahoo.com

الهام فروغی – رابط دانشکده بهداشت

لیسانس بهداشت محیط

تلفن ۴۲۹۳۳۱۵۹ sunmagd186@yahoo.com

دکتر نخستین انصاری – رابط دانشکده توانبخشی

تلفن۷۷۵۳۳۹۳۹ nakhostin@tums.ac.ir 

mahdavifar

Next Post

رابطین بیمارستان ها

س فوریه 11 , 2020
آیت الله اکبری – رابط بیمارستان فارابی کارشناس پرستاری جانباز تلفن ۵۵۴۱۰۵۵۵ akbariayallah@yahoo.com خانم پریسا قاضیانی – رابط بیمارستان رازی لیسانس جانباز caheziang.@yahoo.com   آقای حمید رضا ذاکری – رابط بیمارستان سینا کارشناس رادیولوژی جانباز تلفن ۶۶۳۴۸۵۴۹ hamidzakeri90@yahoo.com خانم آرام حسینی – رابط مرکز طبی کودکان فرزند شهید فوق لیسانس  […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا