عاشورای حسینی تسلیت باد

عاشورا یعنی قطرات اشکی که حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت ، عاشورا یعنی جمع کردن خارهای بیابان در شب تاریک ،

عاشورا یعنی ضجه های کودکانی غریب درصحرایی سوزان ،

یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای کودکانه ای که به دنبال عشق ندای لبیک سرداده بودند ،

یعنی اوج مردانگی و ایستادگی ،

یعنی تجسم تمام غیرت هایی که در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد،

عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاکیها ،

عاشورا یعنی صدای گریه هایی که از سر تشنگی در گلو خفه میشد،

یعنی پر کردن مشک آب در عین عطش ،

یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن ،

یعنی به آسمان پرتاب کردن خون گلوی شش ماهه ای که از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود،

یعنی دفن کردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها ،

عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور،

یعنی عین صداقتی که در آسمانها نظیر نداشت

 

issar issar

Next Post

شمخال؛ دره‌ای باشکوه در همسایگی ترکمنستان

چ آگوست 26 , 2020
در خط مرزی، نزدیک‌تر از هر دره دیگری به کشور ترکمنستان، شمخال قرار دارد. دره ای سرسبز و پر آب با صخره‌هایی عجیب و با شکوه که از هر دو سو آن را احاطه کرده اند. دره شمخال در استان خراسان رضوی در نزدیکی روستایی با همین نام واقع شده […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا