ردیف روزهای هفته جنسیت تفریحی آموزشی سالن ساعت برگزاری
۱ شنبه /دوشنبه  چهارشنبه برادران تنیس روی میز شهید دلخواه ۱۳  – ۳۰ : ۸
۲ شنبه خواهران پیلاتس شهید دلخواه ۱۳ ۳۰ :۲ ۱
۳۰ : ۱۴
۳۰: ۱۳
۳ سه‌شنبه خواهران پیلاتس شهید دلخواه ۳۰ :۱۳- ۳۰ : ۱۲
۳۰ : ۱۴ – ۳۰ : ۱۳
۴ یکشنبه خواهران یوگا شهید دلخواه ۳۰ : ۱۵- ۳۰ : ۱۲
۵ سه‌شنبه خواهران یوگا شهید دلخواه ۳۰ : ۱۵- ۳۰ : ۱۲
۶ شنبه/ دوشنبه خواهران تیراندازی شهید یاریقلی ۱۴ – ۳۰ : ۱۲
۷ یکشنبه/ سه شنبه برادران تیراندازی شهید یاریقلی ۳۰ : ۱۵ – ۳۰ : ۱۴
۸ شنبه /دوشنبه  چهارشنبه برادران فوتبال دستی شهید دلخواه ۱۳  – ۳۰ : ۸

مدیر دفتر امور ایثارگران، مدیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاون مالی دانشکده فن‌آوری نوین، حجت اسلام غفاری معاون دفتر نهاد مقام رهبری در دانشگاه به مناسبت گرامیداشت روز معلمبه مناسبت گرامیداشت روز معلم به همراه کارشناسان دفتر امور ایثارگران با ایثارگران دانشکده بهداشت دیدار کردند.

نتایج بیشتر

نخستین مدرک دکترای افتخاری دانشجوی شهید دانشگاه رونمایی شد
در آستانه فرارسیدن ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا، نشست صمیمی رییس دانشگاه با کارکنان و اعضای هیات علمی فرزندان شاهد دانشگاه برگزار شد.
 

نتایج بیشتر