شرح وظایف: • برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت برخورداری از شرایط رفاهی مطلوب تر. • تسهیل استفاده از مکان های اقامتی مانند مشهد و خضر آباد ساری. • پیگیری بیمه درمان ایثارگران و بیمه تکمیلی ایثارگران وتشکیل زیر کمیته درمان ایثارگران وتدوین مجموعه دستور العمل درمان ایثارگران. • […]

آیت الله اکبری – رابط بیمارستان فارابی کارشناس پرستاری جانباز تلفن ۵۵۴۱۰۵۵۵ akbariayallah@yahoo.com خانم پریسا قاضیانی – رابط بیمارستان رازی لیسانس جانباز caheziang.@yahoo.com   آقای حمید رضا ذاکری – رابط بیمارستان سینا کارشناس رادیولوژی جانباز تلفن ۶۶۳۴۸۵۴۹ hamidzakeri90@yahoo.com خانم آرام حسینی – رابط مرکز طبی کودکان فرزند شهید فوق لیسانس  […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا