خوش آمدی ای هشتمین خورشید!   تو آمدی تا پرندگان خوش الحان، آشیان گزیده بر شاخسار نگاهت، دنیا را زیر پر و بال سعادت بگیرند. تا در تاریکنای دنیا، آفتاب لبخندت، «شمس الشموس» لحظه‏های بی‏کسی انسان باشد. تو در ادامه مهربانی خدا در مقدس‏ترین دقایق موعود، زاده شدی، تا […]

شرح وظایف: • برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت برخورداری از شرایط رفاهی مطلوب تر. • تسهیل استفاده از مکان های اقامتی مانند مشهد و خضر آباد ساری. • پیگیری بیمه درمان ایثارگران و بیمه تکمیلی ایثارگران وتشکیل زیر کمیته درمان ایثارگران وتدوین مجموعه دستور العمل درمان ایثارگران. • […]

شرح وظایف: • ایجاد بانک اطلاعات دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری و …. ایثارگران دانشگاه. • تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های ویژه تکریم و تجلیل و پاسداشت مقام معنوی ایثارگران دانشگاه. • برنامه ریزی در جهت ارتقاء کمی و کیفی توانمندیهای ایثارگران دانشگاه در زمینه های مختلف فرهنگی […]

شرح وظایف: • طراحی و تدوین برنامه های راهبردی ورزش ایثارگران در دانشگاه. • برنامه ریزی در جهت توسعه و گسترش ورزش ایثارگران در دو بعد همگانی و قهرمانی. • سیاست گذاری و ترویج فعالیت های ورزشی و حرکتی در راستای نهادینه نمودن ورزش ایثارگران دانشگاه. • برنامه ریزی در […]

شرح وظایف: • برنامه ریزی برگزاری کارگاه مهارت افزایی ایثارگران دانشگاه. • تدوین اساسنامه تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقات خدمترسان به ایثارگران. • برنامه ریری ماموریت آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی ایثارگران. • برنامه ریزی و پیشنهاد کارگاه های آموزشی و پژوهشی ایثارگران دانشگاه. • تدوین و پیشنهاد آئین نامه […]

شرح وظایف: • پیشنهاد موضوعات قابل طرح در خصوص هیئت علمی ایثارگر در هم اندیشی های هیئت علمی دانشگاه. • برنامه ریزی و پیشنهاد اقدامات و فعالیت های لازم هم راستا با محورهای برنامه های فرهنگی مرتبط با ایثارگران دانشگاه. • بررسی و پیشنهاد چگونگی پیگری امور مربوط به هیئت […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا