خوش آمدی ای هشتمین خورشید!   تو آمدی تا پرندگان خوش الحان، آشیان گزیده بر شاخسار نگاهت، دنیا را زیر پر و بال سعادت بگیرند. تا در تاریکنای دنیا، آفتاب لبخندت، «شمس الشموس» لحظه‏های بی‏کسی انسان باشد. تو در ادامه مهربانی خدا در مقدس‏ترین دقایق موعود، زاده شدی، تا […]

شرح وظایف: • پیشنهاد موضوعات قابل طرح در خصوص هیئت علمی ایثارگر در هم اندیشی های هیئت علمی دانشگاه. • برنامه ریزی و پیشنهاد اقدامات و فعالیت های لازم هم راستا با محورهای برنامه های فرهنگی مرتبط با ایثارگران دانشگاه. • بررسی و پیشنهاد چگونگی پیگری امور مربوط به هیئت […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا