آقای علی نجفی – رابط دانشکده پزشکی دکترا کتابداری تلفن ۶۴۰۵۳۳۳۰  anajafi@tums.ac.ir خانم مر ضیه آقارضی – رابط دانشکده داروسازی لیسانس فرزند شهید تلفن ۶۶۴۸۲۷۰۱ Marzieh.agharazi@yahoo.com  دکتر مسعود خسروانی رابط دانشکده فن آوری نوین دکترای تخصصی فرزند شهید تلفن ۸۸۹۹۱۱۱۸ masoodkhosravani@yahoo.com خانم فهیمه باقری – رابط دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا