آقای محمد فتاحی رابط معاونت غذا دارو فوق لیسانس جانباز تلفن ۶۶۹۷۷۶۴۷ mfatahi@farabi.tums.ac.ir خانم ناهید مسعودی رابط معاونت بهداشت لیسانس فرزند شهید تلفن ۷۷۶۰۱۳۶۲    آقای علیرضا پیرامون مقدم رابط معاونت رزمنده – تلفن ۶۶۷۰۵۰۳۲ خانم مرضیه سالاری رابط معاونت آموزشی لیسانس – تلفن ۸۱۶۳۳۷۳۶ آقای داود زبرجدی رابط معاونت […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا