آرشیو سوالاتدسته بندی: سوالات اداریمعمولا بعد از پست کردن مدارک چقدر طول میکشه کارت ایثار آماده بشه؟
منصور سرلک عضو سایت asked 4 هفته ago
معمولا بعد از پست کردن مدارک چقدر طول میکشه کارت ایثار آماده بشه؟
1 Answers
منصور سرلک عضو سایت answered 4 هفته ago

سه الی چهار ماه

پاسخ بهمعمولا بعد از پست کردن مدارک چقدر طول میکشه کارت ایثار آماده بشه؟