رابطین بیمارستان ها

آیت الله اکبری – رابط بیمارستان فارابی

کارشناس پرستاری جانباز

تلفن ۵۵۴۱۰۵۵۵ akbariayallah@yahoo.com

خانم پریسا قاضیانی – رابط بیمارستان رازی

لیسانس جانباز

caheziang.@yahoo.com

 

آقای حمید رضا ذاکری – رابط بیمارستان سینا

کارشناس رادیولوژی جانباز

تلفن ۶۶۳۴۸۵۴۹ hamidzakeri90@yahoo.com

خانم آرام حسینی – رابط مرکز طبی کودکان

فرزند شهید فوق لیسانس 

خانم معصومه پوشش دوست رابط بیمارستان امیراعلم

فرزند شهید – تلفن ۶۶۷۲۷۰۶۱ m.posheshdost@gmail.com

فرزند شهید رابط بیمارستان آرش malmir.arash@yahoo.com

دکتر بیگ محمدی – رابط بیمارستان امام خمینی

دکترای تخصصی جانباز

تلفن ۶۱۱۱۹ Mbage46@gmail.com 

آقای منصور بسحاق – رابط بیمارستان شریعتی

کارشناس پرستاری

mnsrboshgh@gmail.com

دکتر اصغرملازاده – رابط بیمارستان ضیاییان

جانباز دکترای تخصصی

تلفن۶۶۴۲۶۵۰۱

dr_a_mollazadeh@yahoo.com

آقای علی نهاردانی – رابط بیمارستان بهرامی

فوق دیپلم رزمنده

تلفن ۷۷۵۵۶۹۶۹ negah66@yahoo.com

 

پروانه مالمیر – رابط بیمارستان بهارلو کاردانی مدیریت فرزند شهید

تلفن ۵۵۶۵۸۵۰۰ داخلی۲۱۶  parvanehmalmir1359@gmail.com 

 

خانم رقیه حاجری – رابط بیمارستان روزبه

کارشناس ارشد روانشناسی فرزند شهید 

تلفن ۵۵۴۱۹۱۵۱

rogaiehhajari@gmail.com

آقای شهرام شعبانی – رابط مرکز قلب

دیپلم جانباز 

تلفن ۸۸۰۲۹۷۰۴ shaabanishahram@gmail.com

 

mahdavifar

Next Post

اعضای کمیته امور رفاهی ایثارگران

س فوریه 11 , 2020
شرح وظایف: • برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت برخورداری از شرایط رفاهی مطلوب تر. • تسهیل استفاده از مکان های اقامتی مانند مشهد و خضر آباد ساری. • پیگیری بیمه درمان ایثارگران و بیمه تکمیلی ایثارگران وتشکیل زیر کمیته درمان ایثارگران وتدوین مجموعه دستور العمل درمان ایثارگران. • […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا