عسگری گفت: دلم می‌خواست فقط یک روز در ایران باشم. در بیمارستان ضیائیان به دیدنش می‌رویم. روان‌پزشک است. در مدت نسبتاً کوتاهی که در جبهه بوده، دو بار زخمی شده. یک‌بار ترکش، شاید هم تیری ازیک‌طرف سینه وارد می‌شود و از طرفی بیرون می‌رود. بار دوم دستش مجروح می‌شود، اما […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا