آقای رضا نعمتی رابط دانشکده پزشکی ارشد روانشناسی تلفن: ۶۴۰۵۳۳۴۳ nematir@yhoo.com خانم مر ضیه آقارضی – رابط دانشکده داروسازی لیسانس فرزند شهید تلفن ۶۶۴۸۲۷۰۱ Marzieh.agharazi@yahoo.com  دکتر مسعود خسروانی رابط دانشکده فن آوری نوین دکترای تخصصی فرزند شهید تلفن ۸۸۹۹۱۱۱۸ masoodkhosravani@yahoo.com خانم فهیمه باقری – رابط دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد فرزند […]

آقای عبدالله میر اسماعیلی رابط شبکه بهداشت و درمان جنوب فوق لیسانس جانباز تلفن ۶۶۹۵۷۲۴۵ samiresmaely@yahoo.com خانم حمیده شفاهی رابط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر فوق لیسانس فرزند شهید  تلفن ۵۱۰۸۱۱۲۷ hamideh.shefaei@gmail.com خانم سهیلا پناهی رابط شبکه بهداشت و درمان شهر ری فوق لیسانس فرزند شهید تلفن ۳۳۷۲۸۷۹۰ soheila.panahi@yahoo.com

می‌دانم، آری می‌دانم؛ آن روز، پنجره‌ها برای آشتی با صبح، نفس تازه کشیدند. آن روز، خوبی‌ها به صلیب کشیده شده بود و خون از پنجه استعمار چکّه می‌کرد و قفس، تنها جایگاه پرندگان بود؛ چون نغمه آزادی سر داده بودند. می‌دانم، همان دقایقی که گوش‌ها به ضبط‌صوت چسبیده بودند تا […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا