به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دفتر امور ایثارگران ؛ دکتر نورالدین نخستین انصاری استاد تمام  دانشکده توان‌بخشی پس از مرور جلسه گذشته در ادامه به بحث پایایی اندازه گیری پرداخت. وی گفت؛ تئوری های پایایی عبارتند از؛ تئوری کلاسیک اندازه گیری و تئوری تعمیم پذیری. در تئوری […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دفتر امور ایثارگران ؛ دکتر نورالدین نخستین انصاری استاد تمام  دانشکده توان‌بخشی پس از مرور سرفصل‌های جلسات قبل ابتدا این جلسه را با جمله ای از لرد کلوین ریاضیدان و فیزیکدان ایرلندی-اسکاتلندی آغاز کرد و گفت؛ وی میگوید وقتی شما درباره چیزی […]

به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر نورالدین نخستین انصاری استاد تمام  دانشکده توان‌بخشی پس از مرور سرفصل‌های جلسات قبل به بیان تحقیقی که در توانبخشی به انجام رسیده بود پرداخت و گفت؛ در یک بیمارستانی که نوزادان به طور نارس به دنیا آمده اند، […]

به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر نورالدین نخستین انصاری استاد تمام  دانشکده توان‌بخشی پس از مرور سرفصل‌های جلسه قبل، به شرح تحقیقات غیرتجربی پرداخت. وی  طرح غیر تجربی رایج در تحقیقات اپیدمیلوژیک به سه دسته از تحقیقات مرسوم که به نوعی در تحقیقات کلینیکی […]

به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر نورالدین نخستین انصاری استاد تمام  دانشکده توان‌بخشی پس از مرور سرفصل‌های جلسه قبل، به شرح تحقیقات غیرتجربی پریدخت. وی در مورد تحقیات غیر تجربی گفت؛ این تحقیقات که شامل سه شاخه است ؛ بررسی تاریخچه پدیده های گذشته، […]

در این جلسه مدیر امور ایثارگران دکتر مقیمی از حضور فعال شرکت کندگان و دکتر نخستین عضو هیئت‌علمی دانشگاه در این وبی نار تقدیر و هفته پژوهش را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر نخستین ضمن تشکر و تبریک روز پژوهش به […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا