شرح وظایف: • طراحی و تدوین برنامه های راهبردی ورزش ایثارگران در دانشگاه. • برنامه ریزی در جهت توسعه و گسترش ورزش ایثارگران در دو بعد همگانی و قهرمانی. • سیاست گذاری و ترویج فعالیت های ورزشی و حرکتی در راستای نهادینه نمودن ورزش ایثارگران دانشگاه. • برنامه ریزی در […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا