شرح وظایف: • برنامه ریزی برگزاری کارگاه مهارت افزایی ایثارگران دانشگاه. • تدوین اساسنامه تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقات خدمترسان به ایثارگران. • برنامه ریری ماموریت آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی ایثارگران. • برنامه ریزی و پیشنهاد کارگاه های آموزشی و پژوهشی ایثارگران دانشگاه. • تدوین و پیشنهاد آئین نامه […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا