آقای رضا نعمتی رابط دانشکده پزشکی ارشد روانشناسی تلفن: ۶۴۰۵۳۳۴۳ nematir@yhoo.com خانم مر ضیه آقارضی – رابط دانشکده داروسازی لیسانس فرزند شهید تلفن ۶۶۴۸۲۷۰۱ Marzieh.agharazi@yahoo.com  دکتر مسعود خسروانی رابط دانشکده فن آوری نوین دکترای تخصصی فرزند شهید تلفن ۸۸۹۹۱۱۱۸ masoodkhosravani@yahoo.com خانم فهیمه باقری – رابط دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد فرزند […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا