شرح وظایف: • برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت برخورداری از شرایط رفاهی مطلوب تر. • تسهیل استفاده از مکان های اقامتی مانند مشهد و خضر آباد ساری. • پیگیری بیمه درمان ایثارگران و بیمه تکمیلی ایثارگران وتشکیل زیر کمیته درمان ایثارگران وتدوین مجموعه دستور العمل درمان ایثارگران. • […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا