آدرس : خیابان طالقانی نبش غذادارو  -    تلفن تماس : 66475055

 • Cougar

  متن تصویر

 • Lions

  متن تصویر

 • Snowalker

  متن تصویر

 • Howling

  متن تصویر

 • Sunbathing

  متن تصویر

یک لرن مرجع تخخصی وبلاگ نویسان
قوانین ایثارگران - قوانین و مقررات ایثارگران - اخبار : ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعیه
داوطلبین گرامی لطفا قبل از طرح سوال جدید سوالات موجود در آرشیو سوالات را با دقت مطالعه نمایید زیرا به سوالات تکراری پاسخ داده نمیشود.
قوانین و مقررات ایثارگران : قوانین ایثارگران
فرستنده منصور سرلک در تاريخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ ۰:۰۰:۰۰ (7191 بار خوانده شده)

تعاريف :  

شهيد : کسي است  که جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن و يا دفاع از کيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا مي نمايد .(قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي)خانواده هاي شاهد : عبارتند از : 1- بستگان درجه اول شهيد شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند 2- بستگان درجه دوم شهيد شامل خواهر و برادر

تبصره : بستگان درجه اول اسراء و مفقودالاثرها خانواده شاهد محسوب مي شوند .

(از آئين نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد مصوب 27/1/1382 هيأت وزيران)

جانباز : عنوان ايثارگراني است که در جريان تکوين و شکوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هرگونه حوادث مستقيم ناشي از آنها در طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه د رروند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه مي باشند .

(از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي)

جانباز از کارافتاده کلي : کساني که به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذيصلاح نيروهاي مسلح) از کارافتاده کلي شناخته شده و قادر به کار نباشند .

(از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي)

آزاده : اسراي آزاد شده به کساني اطلاق مي گردد که به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي کشور جمهوري اسلامي توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از کشور اسير گرديده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند .

{ از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مجلس شوراي اسلامي }

آئين نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد مصوب 27/1/1382 هيأت وزيران

ماده 1- در اين آئين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط بکار مي روند :

1-     بنياد شهيد : بنياد شهيد انقلاب اسلامي

2-   شهيد : کسي است که جان خود را در راه اهداف والاي اسلام و انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن و دفاع از کيان نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار مي نمايد .

3-   در حکم شهيد : افراد موضوع ماده (3) اين آئين نامه هستند که از نظر برخورداري از خدمات مربوط در اولويت دوم قرار مي گيرند .

4-   مأموريت : کليه وظايفي است که تحت همين عنوان از طرف مسوولان مربوط به صورت کتبي به کارکنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات اعم از انفرادي و دسته جمعي واگذار مي شود .

ماده 2 - افرادي که مشمول هر يک از بندهاي زير شده يا مي شوند شهيد تلقي مي شوند :

1-   رزمندگاني که در زمان جنگ در مناطق عملياتي توسط دشمن کشته مي شوند .

2-     رزمندگاني که درخط مقدم نبرد با دشمنان خارجي فوت مي کنند .

3-     افرادي که به دست دشمنان نظام کشته يا ترور مي شوند .

4-   کارکنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات که در حال شرکت درمأموريت مبارزه با اشرار ، قاچاقچيان ، سارقان مسلح و اعضاي گروههاي ضدانقلاب توسط آنها کشته مي شوند .

5-   کارکنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه مأموريت شناسايي رزمي يا ويژه و عمليات جنگي يا براثر کمين توسط دشمن يا ضد انقلاب کشته مي شوند .

تبصره – تشخيص مأموريتهاي موضوع اين بند براي عملياتهاي اطلاعاتي و امنيتي کشور با وزارت اطلاعات و براي مأموريتهاي اطلاعاتي ، عملياتي و امنيتي خاص نيروهاي مسلح برعهده ستاد کل نيروهاي مسلح است .

6-   کارکنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح که به سبب عضويت در آنها توسط دشمنان نظام کشته مي شوند اعم از آن که در ايام خدمت يا غير خدمت باشند .

7-   کارکنان نيروهاي مسلح که حين انجام وظيفه ، در حملات زميني ، هوايي يا دريايي دشمن کشته مي شوند .

8-   افرادي که در حين مأموريت در زمان جنگ در حملات زميني ، هوايي يا دريايي دشمن کشته مي شوند .

9-   محافظان شخصيتها و اماکن و اعضاي گارد امنيت پرواز که در حال مأموريت توسط ضد انقلاب کشته مي شوند .

10-   کارکنان نيروي مقاومت بسيج و نيروهاي انتظامي که براساس قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371 هنگام برخورد با جرايمي مشهود در حين انجام وظيفه کشته مي شوند .

11-   افرادي که به تشخيص دادگاه صلاحيتدار در حال انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر توسط مرتکبان جرايم مشهود کشته مي شوند .

12-   کارکنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح که در حين اسارت دشمن يا گروگان ضد انقلاب ، مخالفان نظام ، اشرار ، سارقان مسلح ، قاچاقچيان يا ساير تبهکاران تحت تعقيب کشته مي شوند .

13-   افرادي که به سبب مأموريت در حال خنثي سازي مواد منفجره ، شيميايي و ساير سلاح هاي جنگي و پاکسازي ميدان مين کشته مي شوند .

14-   مجروحان و جانبازاني که براساس نظريه کميسيون پزشکي ذيربط فوت آنها به سبب جراحات و صدمات ناشي از مجروحيت تشخيص داده شود .

15-   کليه افرادي که مقام معظم رهبري آنها را در فرمان خاص مصداق شهيد تلقي نمايند .

ماده 3- مصاديق عملي در حکم شهيد عبارتند از :

1-   رزمندگاني که در زمان جنگ داخل مناطق عملياتي براثر سوانح طبيعي يا غيرطبيعي بدون سهل انگاري و تقصير يا عدول از مقررات فوت مي کنند .

2-   کارکنان نيروهاي مسلح که در حال رفت و برگشت از منطقه عملياتي در زمان جنگ در حال مأموريت کشته مي شوند .

3-   کارکنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات که در حين آموزشهاي رزمي و اطلاعاتي و رزمايشهايي که طبق برنامه هاي مصوب فرمانده کل قوا اجرا مي شود ، کشته        مي شوند .

4-   کارکنان نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح که در حال مأموريت آزمايش يا توليد سلاح، مهمات و وسايل جنگي کشته مي شوند .

5-   کارکنان وزرات اطلاعات و نيروهاي مسلح که به سبب مأموريت در اسارت دشمن يا گروگان ضدانقلاب ، مخالفان نظام ، اشرار ، سارقان مسلح و قاچاقچيان فوت مي کنند مگر اينکه عدم پايبندي آنها به آرمانهاي انقلاب اسلامي در زمان اسارت ثابت شود .

6-   کارکنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح که در حال تعقيب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي کشته مي شوند .

7-   افرادي که در حملات هوايي يا موشکي يا بمب گذاري دشمن کشته مي شوند .

8-   مهاجران جنگي و کساني که در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجک ، مين ، گلوله توپ و نظاير آن کشته مي شوند .

9-   افرادي که در حين درگيري بينابين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان ، ضدانقلاب و اشرار کشته مي شوند .

10- آزادگاني که فوت آنها براساس نظريه کميسيون پزشکي ذيربط ناشي از صدمات مستقيم دوران اسارت تشخيص داده شود .

11- جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که فوت مي نمايند يا کشته مي شوند .

12- افرادي که در دفاع از کيان نظام جمهوري اسلامي ايران يا اموال عمومي يا منابع طبيعي در مقابله با دشمنان نظام ، اشرار يا متجاوزان کشته مي شوند .

13- افرادي که به سبب مأموريت هاي محوله در پاسداري و حفاظت از مراکزي که نيروهاي مسلح براساس مقررات يا مصوبات خاص شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت کشور يا شوراي تأمين استان موظف به حراست از آن مراکز هستند ، مورد هجوم دشمن يا اشرار واقع و در اثر مقاومت و درگيري با آنها کشته مي شوند .

14- مشمولان بندهاي اين ماده که به تشخيص کميسيون پزشکي ذيربط براثر جراحات و صدمات حاصل از موارد مندرج در اين ماده فوت مي کنند .

تبصره – احراز شهادت افراد مشمول بندهاي (3) و (8) اين ماده منوط به عدم تقصير و سهل انگاري و نيز رعايت اصول ايمني است .

ماده 4- مناطق عملياتي درزمان جنگ توسط ستاد کل نيروهاي مسلح و در ساير مواقع توسط شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود .

ماده 5- غيرنظامياني که براي انجام مأموريتهاي مندرج در مواد (2) و (3) اين آئين نامه به نيروهاي مسلح يا وزارت اطلاعات مأمور مي شوند از نظر شمول اين آئين نامه حسب مورد در حکم کارکنان دستگاههاي ياد شده خواهند بود .

ماده 6- مرجع تأييد ، پذيرش و تطبيق مصاديق شهيد يا مفاد اين آئين نام پس از اعلام کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر در قوانين مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات ، بنياد شهيد است .

تبصره 1- اعلام اوليه شهادت مجروحان و جانبازان متوفي برعهده کميسيوني متشکل از پزشکان متخصص و معتمد از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد و سازمان مربوط است .

تبصره 2- اعلام اوليه شهادت آزادگان متوفي موضوع بند (10) ماده (3) اين آئين نامه به عهده کميسيوني متشکل از پزشکاني متخصص و معتمد از ستاد رسيدگي به امور آزادگان  بنياد شهيد و دستگاه مربوط است .

ماده 7- در صورت بروز اختلاف بين بنياد شهيد ، نيروهاي مسلح ، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه ها در تطابق مصاديق شهيد با مفاهيم آن ، موضوع در کميسيوني بامسووليت رئيس ستادکل نيروهاي مسلح يا نماينده او با عضويت نمايندگان بنياد شهيد ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا دستگاه ذيربط حسب مورد بررسي مي شود و تصميم کميسيون ياد شده براي دستگاه ها لازم الاجرا است .

ماده 8- مصاديق عملي خانواده هاي شاهد عبارتند از :

1-     بستگان درجه اول شهيد شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند .

2-     بستگان درجه دوم شهيد شامل خواهر و برادر.

تبصره – بستگان درجه اول اسراء و مفقودالاثرها خانواده شاهد محسوب مي شوند .

ماده 9- ارائه خدمات به بازماندگان شهيد و در حکم شهيد کماکان برعهده بنياد شهيد است .

تبصره – بستگان درجه دوم شاهد صرفاً مشمول دريافت خدمات مندرج در قوانين و مقررات ذيربط هستند .

    چنانچه فردي از مشمولان اين آيين نامه براساس رأي قطعي مراجع قضايي داراي فساد اخلاقي يا سابقه ارتکاب جرم برضد امنيت ملي باشد ، به تشخيص بنياد شهيد از مشمول خدمات بنياد شهيد يا دستگاههاي ذيربط خارج مي شود . در صورت بروز اختلافات موضوع در کميسيون موضوع ماده (7) اين آئين نامه بررسي مي شود و تصميم کميسيون بنياد شهيد براي آنها لازم الاجرا است . اجراي اين ماده مانع از اجراي مقررات مربوط به مستمري بگيراني که ازا عداد خانواده شاهد خارج مي شوند ، نمي باشد .

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به تغيير نام بنياد شهيد ، جانبازان و آزادگان به بنياد شهيد وامور ايثارگران

شوراي عالي اداري در يکصد و هشتمين جلسه مورخ 12/9/1382 و يکصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترک نهادهاي متولي امورايثارگران و موافقت مقام معظم رهبري «مدظله العالي» طي فرمان شماره 4303 ر مورخ 8/114/1381 تصويب نمود :

1-   کليه مأموريتها و وظايف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تجميع و نام اين بنياد به بنياد شهيد وامور ايثارگران تغيير مي يابد . اين بنياد براساس اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي اداره مي شود .

تبصره – بنياد شهيد وامور ايثارگران با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، پيشنهاد اصلاح موادي از اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي را در چارچوب مأموريت ها و وظايف مذکور در اين مصوبه حداکثر طي مدت يک سال تنظيم و براي تصويب به مراجع ذيربط تقديم نمايد .

2-   کليه قوانين ، مقررات و ضوابط جاري نهادهاي تجميع شده براي ارائه خدمات به خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز و خانواده محترم ايشان حسب مورد لازم الاجرا است ، به نحوي که هيچ گونه نقصاني در کميت و کيفيت خدماتي که تا قبل از ادغام نهادهاي مذکور ارائه مي گرديد ، ايجاد نشود .

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/83 مجلس شوراي اسلامي

ماده 12- ارکان چهارگانه نظام جامع تأمين اجتماعي به ترتيب ذيل خواهد بود :

1-     شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي .

2-     وزارت رفاه و تأمين اجتماعي .

3-   نهادها، سازمانها ، موسسات و صندوقهاي اصلي هر يک از قلمروهاي «بيمه اجتماعي» ، «بيمه هاي خدمات درماني» ، «امورحمايتي» و «امور امدادي» که وظيفه مديريت و ساماندهي منابع اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه اي تخصيصي از سوي وزارتخانه ها ونيز منابع حاصل از مشارکت شرکاي اجتماعي خود را داشته و يا تصدي وظايف اجرايي در قلمروهاي مختلف بيمه هاي اجتماعي ، بيمه هاي خدمات درماني ، امورحمايتي و امورامدادي را به نمايندگي از سوي دولت برعهده دارند .

4-   موسسات کارگزاري : شامل شرکتهاي بيمه تجاري ، شهرداريها ، دهداريها و ساير ظرفيتهاي ساختاري در قالب بانک ، صندوق ، شرکت و بنگاههاي خدماتي و نهادهاي خيريه و مدني است که در سطح کارگزار اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعاليت خواهند داشت .

تبصره 1- نهادها ، سازمانها ، موسسات و صندوقهاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي اين نظام مکلفند اموراجرايي و تصدي گري خود در زمينه توليد و ارائه خدمات و تعهدات قانوني مربوط را به موجب قراردادهايي که ضوابط آن با پيشنهاد وزارت وتصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تعيين خواهد شد به موسسات کارگزاري محول نمايند .

تبصره 2- با توجه به ماهيت اموربيمه اي کليه عناوين تشکيلاتي و سازماني نهادهاي فعال در قلمروهاي بيمه اجتماعي و درماني به «صندوق» تغيير نام خواهند يافت .

تبصره 3- کليه دستگاه هايي که خانواده معظم شهدا   ، اسرا ، مفقودين ، جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18/11/1381 مقام معظم رهبري به رياست جمهوري در يک نهاد ادغام مي گردد و در صورت تأييد مقام رهبري ، کليه اموال و دارايي ها ، مالکيت ها و امکلانات بنياد شهيد ، ستاد رسيدگي به امورآزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال ، دارايي ها ، مالکيت ها و امکانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقال مي يابد و منابع ناشي از دارايي ها و مالکيت هاي فوق صرفاً جهت رسيدگي به امورشهداء و ايثارگران در چارچوب نظام تأمين اجتماعي هزينه خواهد شد .

تصويب نامه در خصوص تعيين رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان عضو کميسيون فرهنگي ، رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو کميسيون اموراجتماعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

1 -   رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان عضو کميسيون فرهنگي ، موضوع بند «3» ماده (6) آئين نامه داخلي هيأت دولت ، موضوع تصويب نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 تعيين مي شود .

2-   رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو کميسيون اموراجتماعي ، موضوع بند «2» ماده (6) آئين نامه داخلي هيأت دولت ، موضوع تصويب نامه ياد شده تعيين مي شود.

تصويب نامه راجع به الحاق رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران استان به ترکيب اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2186-1/1 مورخ 2/3/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379- تصويب نمود :

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران استان به ترکيب اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و کارگروههاي تخصصي ، موضوع تصويب نامه شماره 16918/ت/36517هـ مورخ 16/4/1382 اضافه مي شود .

تصويب نامه راجع به انتخاب وزير رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان عضو کميسيونهاي اقتصاد و اموراجتماعي و رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو کميسيون فرهنگي هيئت وزيران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1383 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

1-   وزير رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان عضو کميسيونهاي اقتصاد و اموراجتماعي هيئت وزيران تعيين مي شود .

2-   رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو کميسيون فرهنگي هيئت وزيران تعيين مي شود .

تصويب نامه در مورد انتخاب رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو شوراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 160/820/230 مورخ 10/4/1383 بنياد شهيد وامور ايثارگران و به استناد بند (د) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379- تصويب نمود :

رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به ترکيب شوراي موضوع ماده (3) آئين نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران موضوع تصويب نامه شماره 9495/ت24465/ه مورخ 5/3/1381 اضافه مي شود .

اصلاح ماده (2) آئين نامه تشکيل شوراي مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگي در امورايثارگران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 40/820/330 مورخ 10/3/1383 بنياد شهيد وامورايثارگران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

ماده (2) آئين نامه تشکيل شوراي مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگي در امورايثارگران ، موضوع تصويب نامه شماره 28614/ت 28844/ه مورخ 13/12/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد :

«ماده 2- اعضاي شورا عبارتند از :

1-     معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران (رئيس شورا) .

2-     مشاوران رئيس جمهور در امورايثارگران .

3-   ماشوران امور ايثارگران وزرا و رؤساي سازمانهاي که به صورت دائم در هيئت وزيران شرکت مي نمايند .

4-     نماينده تام الاختيار ستاد کل نيروهاي مسلح .

تبصره 1- نحوه تشکيل و اداره جلسات شورا براساس آئين نامه اي است که به تصويب اعضاي شورا مي رسد .

تبصره 2- شورا مي تواند حسب مورد از صاحب نظران و کارشناسان ذيربط دعوت و از نظرات مشورتي آنها استفاده نمايد .

تبصره 3- دبيرخانه شورا در بنياد شهيد وامورايثارگران مستقر خواهد بود .»

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/83 مجلس شوراي اسلامي :

ماده 99- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون ، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان) ، با رويکرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال ، مسکن ارزان قيمت ، ارتقاي سطح اجتماعي ، درماني ، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي ، حفظ و تثبيت موقيعت شغلي آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش بيني نمايد . منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد . در تمامي برنامه هاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد .

عضويت بنياد شهيد وامورايثارگران در شوراي عالي جوانان

(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 31/6/1383 به پيشنهاد بنياد شهيد وامورايثارگران (نام شماره 135/820/330 مورخ 6/4/1385) عضويت اين بنياد را در شوراي عالي جوانان تصويب کرد .

تصويب نامه در خصوص الحاق بندهاي (26) و (27) به ماده (3) آئين نامه تشکيل شوراي اجتماعي کشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 61710/1 مورخ 4/7/1383 وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

متن زير به عنوان بندهاي (26) و 027) به ماده (3) آئين نامه تشکيل شوراي اجتماعي کشور ، موضوع تصويب نامه شماره 24461/ت 23301 ه – مورخ 10/9/1380 اضافه       مي شود :

26- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي .

27- بنياد شهيد وامورايثارگران .

تصويب نامه در خصوص الحاق بخش هيجدهم با عنوان کارگروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آئين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و کارگروه هاي تخصصي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22231 مورخ 22/5/1383 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ، تصويب نمود : بخش هجدهم با عنوان کار گروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آئين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و کارگروههاي تخصصي ، موضوع تصويب نامه شماره 16918/ت 26517/ه مورخ 16/4/1382 الحاق مي شود :

«بخش هجدهم- کار گروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها

ماده 67- اعضا کارگروه ساماندهي گلزار شهدا استانها به شرح ذيل تعيين مي شوند :

1-     استاندار و در غياب وي معاون عمراني استاندار (رئيس) .

2-     رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران استان .

3-     رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان .

4-     معاون سياسي و امنيتي استاندار .

5-     مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان .

6-     مديرکل راه و ترابري استان .

7-     فرمانده ناحيه انتظامي استان .

8-     مديرعامل شرکت مخابرات استان .

9-     مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان.

10-     مديرکل حفاظت محيط زيست استان .

11-     رئيس شوراي اسلامي شهر مرکز استان .

12-     مديرعامل شرکت گاز استان .

13-     مديرعالم شرکت برق استان .

14-     رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان .

15-     رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان .

16-     رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان .

17-     رئيس سازمان اوقاف و امورخيريه استان .

ماده 68- وظايف کارگروه ساماندهي گلزار و يادمان شهدا در استانها به شرح ذيل مي باشد :

1-   طراحي و اجراي طرحهاي ساماندهي گلزار شهدا ، مراکز فرهنگي گلزار شهدا و تأمين و تخصيص اعتبارات مربوط .

2-   تأمين و ارائه خدمات و تسهيلات مورد نياز گلزار و مراکز فرهنگي شهدا، از قبيل آب ، برق ، گاز ، راه ، تلفن ، پست ، اياب و ذهاب ، تابلوهاي راهنما ، تهيه شناسنامه ، ثبت بر روي نقشه هاي جغرافيايي .

3-   برنامه ريزي و اقدام براي حفظ و نگهداري گلزار ، مراکز فرهنگي گلزار شهدا ف و مرمت و تعمير آنها .

4-      برنامه ريزي و اقدام براي حفاظت فيزيکي از گلزار و يادمان شهدا

5-   طراحي و اجراي بناهاي يادبود و يادمان شهدا در مشاهد شهدا ، مناطق عملياتي ، ميادين ، مدارس ، مساجد و ساير اماکن فرهنگي وعمومي

6-   برنامه ريزي و اقدام درخصوص تبديل گلزار شهدا به مکان فرهنگي ، مذهبي ، تاريخي ، حماسي و تفريحي براي برگزاري مراسم مذهبي ، ملي و حماسي .

تبصره – کليه طرحهاي مربوط به ساماندهي گلزار و يادمان شهدا بايد پس از تأييد کميته فني و تخصصي بنياد شهيد وامورايثارگران اجرا گردد .»

نامگذاري روز سوم خرداد به نام روز ملي مقاومت ، ايثار و يپروزي (مصوبه جلسه 410 مورخ 23/1/84 شوراي فرهنگ عمومي ) شوراي عالي انقلاب فرهنگي

در چهارصد و دهمين جلسه مورخ 23/1/84 شوراي فرهنگ عمومي به پيشنهاد بنياد شهيد وامورايثارگران روز سوم خرداد (فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس) به عنوان روز ملي مقاومت ، ايثار و پيروزي مورد تصويب قرار گرفت .

فرمان حضرت امام خميني قدس سره الشريف

«در خصوص تأسيس بنياد شهيد وامورايثارگران»

مورخ 22 اسفند ماه 1358

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي کروبي ايده الله تعالي

ملت شريف ايران مي دانند که نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي مرهون فداکاري قشرهاي مختلف ملت است که در صف اول بايد شهداي انقلاب رحمت الله عليهم و کساني که در اين راه معلول و آسيب ديده شده اند محسوب داشت . لهذا بايد رسيدگي کامل به خاندان شهدا و آسيب ديدگان و معلولين در راه ، چه حال انقلاب و چه قبل و بعد آن بنحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود . لهذا لازم است سازماني به سرپرستي جنابعالي و هيئتي از معتمدين متدين و آگاه و آشنا بدينگونه امور براي اين قصد مهم تأسيس شود که با اجراي طرحهاي مفيد آن ، ملت و دولت انقلابي دين خود را در مقابل اين گروه فداکار در راه انقلاب اسلامي ادا نمايند . شوراي انقلاب موظف است براي اين شروع مهم بودجه کافي تصويب نمايد و در اجراي آن سرعت عمل بخرج دهد و دولت و متصديان امور موظف هستند موارد زير را مورد تصويب و اجرا سريع قرار دهند .

  1-   اولويت فرهنگي : يعني در مدارس و دانشگاهها با تسهيلات مقتضي وارد شوند .

 2-   اولويت اقتصادي : يعني مسکن ، زمين ، وسائل زندگي و ساير مايحتاج زندگي براي آنان تهيه گردد .

 3-   اولويت دراستخدام : يعني خانواده شهدا و معلولين در استخدام دولت اولويت داشته و آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام دولت درآيند .

 4-   کارت مجاني براي سوار شدن آنان در اتوبوسهاي دولتي داخل شهرها تهيه گردد .

  5-   کارت نيمه بهاء براي استفاده از وسايل نقليه بين شهري مثل قطار ، هواپيما و غيره .

  6-     تشکيل دفترچه مخصوص براي قدرت خردي از تعاونيهاي دولتي .

  7-     بيمه درماني و استفاده از کارت ، بويژه خريد دارو .

 8-   قرار دادن حقوق رسمي براي معلولين که قدرت کار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده .

  9-     ايجاد برنامه هايي در راديو بعنوان معلولين و خانواده شهدا.

   10- سازمان موظف است بدنون فوت وقت معلولين و آسيب ديدگاني که احتياج به معالجه دارند،تحت علاج قرار دهد و در صورتيکه با تصديق طبيب لازم است براي معالجه بخارج کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نمايد .

ضمناً متذکر مي شود که اگر سازمان در موارد مرقومه به اشکالي برخورد نموده و يا از طرف بعضي متصديان اهمالي شد ، اينجانب را مطلع نمايد تا در رفع آن بطور مقتضي عمل نمايم .

«فرمان امام خميني قدس سره الشريف مبني بر ايجاد تشکيلات جديدي براي اداره امور جانبازان مورخ 3/9/1367»

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير محترم ايدکم الله تعالي

از آنجا که چندي قبل جناب حجت الاسلام آقاي شيخ مهدي کروبي طي نامه اي درخواست نمودند که براي رسيدگي هر چه بيشتر و بهتر به امورجانبازان و خانواده هاي شهدا ، اداره امور جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به نهاد يا تشکيلات ديگري سپرده شود ، اينجانب ضمن تقدير و تشکر فراوان از ايشان و از کليه مسوولين و دست اندرکاران بنياد شهيد انقلاب اسلامي و مرکز پزشکي بنياد خصوصاً سرکار خانم کروبي که در شرايط جنگ کمال ايثار و فداکاري را نسبت به اين عزيزان نموده اند جنابعالي را مسوول اداره کليه امور جانبازان عزيز نمودم که با استفاده از همکاري و تجربيات بنياد شهيد انقلاب اسلامي و جانبازان و نيز اختصاص بهترين امکانات بنيادد مستضعفان به ايجاد تشکيلات جديدي در اين ام مقدس و بزرگ همت گماريد و اميد است با درايت و تقوي و تعهدي که در شما سراغ دارم به تمام امور اين حماسه سازان و شهيدان زنده انقلاب رسيدگي کامل گردد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيز همچون گذشته با فراغت و امکانات بيشتر امور خانواده هاي معظم شهدا ، مفقودين و اسرا را دنبال نمايد .

از آنجا که ممکن است اين روزها افرادي بخواهند نسبت به دولت خدمتگذار شبهات و القائاتي دراذهان عامه بوجود آورند و زحمات بي شائبه و طاقت فرساي شما را خصوصاً درمسئله جنگ خدشه دار نمايند .

لازم است که اين نکته را تذکر دهم که من همچون گذشته شما را فردي لايق و دلسوز براي انقلاب اسلامي ميدانم و زحمات شما را در دوران جنگ و تجهيز سپاهيان اسلام فراموش نمي کنم و الان نيز شما را تأييد و حمايت مي کنم .

از آنجا که سران کشور و هيأت مشورتي بازسازي کشور در چند روز آينده اصول و سياست بازسازي را به دولت ابلاغ مي نمايند جنابعالي و اعضاي محترم هيأت دولت بايد با قدرت و قاطعيت و با استقلال کامل بر امر بازسازي کشور و ترميم خرابيها پرداخته و رسيدگي به محرومين را صدر برنامه هاي خود قرار دهيد و مردم عزيز و شريف ايران نيز که همه چيز خود را در طبق اخلاص و بندگي خدا نهاده اند توجه دارند که تا رسيدن به استقلال واقعي راه طولاني پيش رو دارند و همه مي داند که با توجه به حجم عظيم خرابيها نبايد انتظار اصلاح و بازسازي سريع امور را داشت .

ما هنوز در آغاز راه هستيم و سالها وقت لازم است که با همت و تلاش همه دست اندرکاران و مردم عزيز ، ميهن اسلاميمان بازسازي شود و مشکلات برطرف گردد .

چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقلاب که از هيچ راهي نتوانسته اند به اسلام و انقلاب لطمه اي وارد نمايند امروز در قالب شعارها و بالا بردن سطح توقعات درمردم بخواهند به هدفهاي شوم خود نائل شوند و با انگشت نهادن روي مشکلاتي که نتيجه تحميل چندين ساله جنگ بوده است مردم را نسبت به مسؤولين بدبين کنند و اين طور تبليغ نمايند که بعد از قبول قطعنامه و نبودن جنگ چرا مشکلات حل نمي شود . بايد به اين افراد گفت مگر اين کار به سادگي امکان پذير است . مگر کشور ما از محاصره ها بيرون آمده است . مگر همه مراکز آسيب ديده برق و سوخت و کارخانجات را يک روزه ميتوان راه اندازي نمود . که ما بگوييم ديروز جنگ بود و عذرها موجه ولي امروز که جنگ نيست ، چرا کمبود است . البته اين سخنها از باب تذکر به مومنين است والا مردم وفادار و انقلابي کشورمان براي بدست آوردن استقلال واقعي و رسيدن به خودکفايي خيلي بيش از اينها آماده صبر و فداکاري هستند و من مطمئنم که ملت ايران يک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگي در ناز و نعمت ولي وابسته به اجانب و بيگانگان معوضه نمي کند . در خاتمه بار ديگر از زحمات دلسوزانه و مخلطانه دوست خوبم جناب حجت الاسلام آقاي کروبي تشکر نمي نمايم و اميدوارم تمامي افرادي که در خدمت معلولين جنگ تحميلي بوده اند با صميمت با آقاي نخست وزير همکاري نمايند .

خداوند بزرگ به همه مسوولين و دولت خدمتگزار و مردم شريف ايران توفيق صبر و ايثار درراه اسلام را عنايت فرمايد .

قانون انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستي کشور مصوب 10/10/1359

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين ماده واحده مصوبه مورخ 24/3/59 شوراي انقلاب درمورد الحاق بنياد شهيد به سازمان بهزيستي نسخ و بنياد شهيد به عنوان يک نهاد انقلابي وابسته به نخست وزير به وسيله سرپرستي که نخست وزير تعيين مي کند و مورد تدييد مقام رهبري قرار مي گيرد اداره خواهد شد .

اين بنياد موظف است حداکثر تاسه ماه اساسنامه خود را تنظيم و با رعايت اصل 74 جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد .

خبر قبلی - خبر بعدی صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز


سایر خبرها
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۸:۵۵:۰۵ - عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۲:۴۰:۰۰ - مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان اسلامشهر ، مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مدیر دفتر امور ایثارگران به همراه کارشناسان دفتر امور ایثارگران به دیدار خانواده معزز شهیدخورسند فرد محمودآباد رفتند.
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۲۷:۰۵ - سالگرد یوم الله 22 بهمن گرامی باد
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۰:۲۰:۰۰ - دیدار مشاور ، مدیر و کارشناسان دفتر امور ایثارگران با خانواده شهید والامقام دوران انقلاب اسلامی حبیب سیف
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۵:۴۳:۵۱ - جلسه مشترک کمیته ورزشی و سرپرستان تیم های ورزشی ایثارگران برگزار شد

 

وبساز : منصور سرلک

شماره تماس : 09127769108