ایثارگران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشکلات اداری و دانشجویی

پیگیری مشکلات اداری و دانشجویی ایثارگران

خبرنامه ایثارگران

جهت دریافت پیامک های اطلاع رسانی ایثارگران و دریافت اخبار دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت نام نمایید.

پرسش کنید

جهت ارسال پرسش از دفتر امور ایثارگران از این قسمت اقدام فرمایید.

سوالات پزشکی

سوالات پزشکی خود را از این طریق مطرح نمایید و پاسخ خود را دریافت نمایید

پرسش کنید